loading
  • >> Entreprenadbesiktningar av alla dicipliner.
  • >> FÖRSTUDIE Vi upprättar programhandling i samförstånd med vår uppdragsgivare. När programet är fastlagt kostnadsbedömer vi utförandet.
  • >> UTREDNINGAR Vi utför utredningar beträffande installationer. Analyserar befintliga energilösningar samt tar fram exempel på mer energieffektiva lösningar.
  • >> PROJEKTERING Vi utför projekteringsarbete i alla skeden från förstudie till färdig relationshandling inom vvs, styr ventilation och el.
  • >> ENERGIBESPARNING För de fastighetsägare som vill modernisera sina energisystem. Har vi mångårig erfarenhet av att installera olika energilösningar och utför gärna med en energiinventering av er fastighet för att sedan lämna ett färdigt förslag på installation med tex värmepumpslösningar, belysningsstyrningar och solceller.
  • >> STAMBYTEN OCH HYRESGÄSTANPASSNINGAR Eftersom installationerna är den största kostnaden i ett byggprojekt så tycker vi att installatörerna är mest kompetenta att leda ombyggnader om man vill ha det priseffektivt och korrekta tekniska lösningar levererade i tid.
  • >> OVK-BESIKTNINGAR Vi utför mätningar och kontroll av funktioner av ventilationssystem. Vi har riksbehörighet för OVK-besiktningar.
Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss